Skip to main content
 

Sikkert. Jo da. En gang

Spedition + Transport + Logistik

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

ROYAL PELLET en din professionelle samarbejdspartner inden for transport, spedition og logistik. Vi er tilknyttet et stort udvalg af leverandører, der sikrer den mest optimale løsning for dine opgaver.

Hos ROYAL PELLET har vi altid følt respekt for miljøet. Derfor har vores firma i højere og højere grad lagt vægt på multimodalitet (vej-jernbane og vej-sø).

Vi har valgt den retning, ikke kun fordi vi er opmærksomme på bæredygtig udvikling. Det er lige så vigtigt for os at tilbyde tidssvarende løsninger, som lever op til markedets forventninger.

Intermodal transport

Intermodal (også kaldt kombineret) godstransport involverer levering af varer, brugende flere transport-måder (vej, jernbane og skib), uden omladning. På den måde udnytter man tilgængelige transportmuligheder, mens den egner sig især for større godsmængde, herunder enkelte forsendelser – fra afhentnings- helt til leveringsadressen. Den slags fragt omfatter mindst to transportmidler – for det meste containere og trailere. Den førstnævnte er med til at reducere bl.a. udgifter til selve transporten og omladning.

Fordele

 • lavere omkostninger på grund bl.a. nedsatte udgifter til omladning og brug af færre chauffører,
 • flere forsendelser ad gangen
 • nedsat risiko for beskadigelse af godset under på- og aflæsning samt omladning,
 • hurtige og rettidige leverancer, især ved international transport, idet varerne når bestemmelsesstedet i nedsat tid
 • miljørigtig løsning – sø- og jernbanetransport medvirker til at reducere forureninger, som lastbiler står for,
 • flere valgmuligheder og højere kvalitet
 • supplerer fint søfart.

Intermodal transport egner sig udmærket til eksport af træpiller fordi:

 1. Priserne er gældende hele året igennem
 2. Ulykker eller forsinkelser sker kun en sjælden gang
 3. Der findes flere fragtmuligheder
 4. Omkostninger er i gennemsnit lavere i forhold til vejtransport

 

Idet den omtalte godstransport indeholder forskellige former for på- og aflæsning, kræver den skræddersyet infrastruktur. Med et tæt forgrenet netværk af terminaler får du uhindret aflæsning fx på en havn, toldbehandling, sortering af containere og pålæsning af lastbiler eller tog. Det betyder, at godset bliver transporteret hurtigere og du får en bedre økonomi.

Vej- og søtransport udnytter transportinfrastrukturen mere effektivt på tværs af landene. På den måde kan man levere varer fra fabrikken direkte til lagere fordelt over hele verden. Kort sagt er intermodal spedition en fremtidsrettet løsning, idet den både sparer miljøet og er til fordel for leverancers kvalitet.