Skip to main content
 
 

Større bekvemmelighed og brugskomfort

Automatisk optænding, slukning, rengøring og tilførsel af brændsel

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Træpillefyrede kedler adskiller sig fra andet udstyr fyret med fast brændsel pga. den større brugervenlighed og komfort.

Processer såsom foregår automatisk:

  • optænding og slukning
  • rengøring af kedel
  • rengøring af brænder
  • fjernelse af aske
  • tilførsel af brændsel

Til gruppen hører den første, polske træpillefyrede centralvarmekedel medfinansieret iflg. den prestigefyldte BAFA liste i Tyskland. Modellen har i mange år været kendetegnet ved lav udledning af røggas og robust opbygning. Det nye ved kedlen er muligheden for at styre og overvåge brænderens drift via internettet. Kedlen optændes og slukkes automatisk, hvorved opnås, at der ikke er tale om drift med opretholdelse af forbrænding, som følge hvoraf udstyret forbruger mindre brændsel i sammenligning med ældre, enklere designs. Derudover er der mulighed for at tilpasse den eksisterende kedel til ærtekul ved at montere en passende, træpillefyret brænder. Vores mere krævende kunder tilbyder vi komfortable løsninger med pneumatisk tilførsel af brændsel på lange afstande.

Træpiller udgør det perfekte brændsel, der giver mulighed for at kombinere elegance med teknologi..

Et bevis herpå er fritstående brændeovne, der oftere og oftere monteres både i enfamilieshuse, beboelsesejendomme og på kontorer, restauranter, værksteder eller forretninger. De fås i adskillige farver og mønstre og de opfylder de højeste krav i forhold til æstetikken. De kombinerer fornøjelsen af at anvende en traditionel, træfyret brændeovn med den avancerede teknologi, der muliggør automatisk styring af udstyret. De kræver ikke konstant rengøring og optænding. De kræver heller ikke et intensivt tilsyn og justering, de er mere effektive (mindre skorstenstab) og de er hurtigere at montere. Brugeren behøver ikke åbne glasset for at tilføre brændsel, det medfører ikke afgivelse af røg og tilsmudsning af lokaler, hvorved opnås, at det ikke er nødvendigt at renovere (male) lokalerne så ofte. Brændeovne er forsynet med en gemt mekanisme til tilførsel af brændsel, dets optænding og forbrændingskontrol. Enhver brændeovn er forsynet med en indbygget træpillebeholder, der afhængigt af brugsmønstret, garanterer brændsel til 1- 3 dage. Det hele styres elektronisk. Styrepanelet muliggør daglig og ugentlig programmering. Ovnen kan betjenes vha. fjernbetjening, mens man sidder og slapper af i lænestolen.
Som et eksempel kan der nævnes en fritstående brændeovn i stål, med automatisk optænding og elektronisk styring. Under forbrænding af træpiller afgiver den varme i form af opvarmet luft, der kommer ud igennem udblæsningskanaler. I brændselsbeholderen er der plads til 15 kg brændsel, hvilket muliggør en betjeningsfri drift i 7 til 24 timer. Brændeovnens virkningsgrad udgør 93-95%. Fjernbetjening medfølger.

Eksempler på løsninger:

Royal Pellet - Centralvarmekedler og træpillefyrede brændeovne

Hele vores tilbud kan ses i det nye produktkatalog, hvor De kan finde beskrivelser af moderne, teknologisk avancerede kedler og træpillefyrede ovne. Kataloget er under udarbejdelse.