Skip to main content
 
 

Bezpiecznie. Pewnie. Na czas

Spedycja + Transport + Logistyka

 
 

Transport na terenie Polski i UE

Przejrzyste warunki, stałe dostawy na czas

 
 

Przejrzyste warunki

Korzystne ceny, system rabatów

1
1

TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA

Nasza firma poprzez doświadczenie i kwalifikowany zespół zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Szeroka baza przewoźników daje możliwość optymalnej realizacji zleceń powierzonych nam przez klientów.
Szacunek dla środowiska zawsze był centralnym punktem ROYAL PELLET od samego początku. Dlatego w ciągu ostatnich lat wzmacnialiśmy wykorzystanie multimodalności (drogowo-kolejowej i drogowo-morskiej) w Spółce.
Wybór ten wynika nie tylko ze zwiększonej wrażliwości na kwestie takie jak zrównoważony rozwój, ale także z naszej determinacji w oferowaniu najnowocześniejszych rozwiązań zgodnych z wymaganiami rynku.

Transport intermodalny

Nazywany inaczej kombinowanym, transport intermodalny polega na realizacji dostaw ładunków różnymi środkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego, bez przeładunku towarów. Pozwala on optymalnie wykorzystać możliwości przewozowe i sprawdza się przede wszystkim w zakresie dostarczania dużej ilości przesyłek, w tym także pojedynczych – od punktu nadania aż do punktu docelowego. Przy realizacji usług konieczne jest połączenie co najmniej dwóch różnych środków przewozu. Najczęściej jest to transport kontenerowy lub przy użyciu naczep. Ten pierwszy obniża m.in. koszty przewozu i przeładunku.

Transport intermodalny – zalety

 • niższe koszty ze względu m.in. na redukcję opłat związanych z przeładunkiem czy z zatrudnieniem mniejszej liczby kierowców,
 • możliwość zwiększenia ilości przesyłek podczas jednorazowego przewozu,
 • mniejsze ryzyko uszkodzeń towarów w trakcie załadunku, przeładunku i rozładunku,
 • szybka i terminowa realizacja zleceń zwłaszcza w transporcie międzynarodowym – produkty docierają do miejsca docelowego w krótszym czasie,
 • rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu – ze względu na korzystanie z transportu morskiego i kolejowego zmniejsza się ilość zanieczyszczeń, które emitują samochody ciężarowe,
 • większa dostępność, jak i wyższa jakość usług transportowych,
 • jest bardzo dobrym uzupełnieniem zwłaszcza frachtu morskiego.

Przesyłki intermodalne doskonale nadają się do eksportu pelletu, ponieważ:

 1. Ceny są blokowane na cały rok
 2. Wypadki i opóźnienia są rzadkie
 3. Większa dostępność ładunków
 4. Średnie koszty są tańsze niż podróże drogowe

 

Aby ten sposób przewozu towarów funkcjonował wydajnie, wymaga odpowiedniej infrastruktury, czyli właściwe zorganizowanego łańcucha logistycznego. Podczas transportu intermodalnego stosuje się różne sposoby załadunku i rozładunku. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze terminali przeładunkowych możliwy jest sprawny wyładunek np. w porcie, przejście odpowiednich procedur celnych i rozformowanie kontenerów z towarem oraz załadunek na auta spedycyjne czy pociągi. Skraca to nie tylko czas całej operacji logistycznej, ale i niesie za sobą oszczędności finansowe.

Przewożenie produktów drogą lądową i morską pozwala efektywnie wykorzystywać infrastrukturę transportową na wszystkich kontynentach. Dzięki temu towary mogą być dostarczane bezpośrednio z fabryk do magazynów, które znajdują się w różnych częściach świata. Intermodalna spedycja jest bardzo przyszłościowym rozwiązaniem, które nie tylko wpłynie na poprawę stanu środowiska, ale także na jakość usług świadczonych przez firmy logistyczne.