Skip to main content
 
 

RUF briket – Ren energi – Ren gevinst

Et miljøvenligt produkt

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Vores RUF-briketter af bøge- og egetræ kendetegnes ved højeste brændværdi med en minimal mængde aske og lavt fugtindhold. Til produktionen anvendes udelukkende tørt savsmuld af egetræ, der kendetegnes ved meget høj fasthed og behøver ikke tilsætning af bindemidler. Den egner sig perfekt til forbrænding i pejse og brændeovne. Takket være den langsomme forbrænding udgør den den perfekte løsning til centralvarmeovne og mindre fyrrum. Dette er et rent brændsel, der er nemt at transportere og opbevare.

Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket

ANVENDELSE:

Briketten anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse. Den udgør et økologisk fast brændsel beregnet til pejse, kakkelovne, multibrændselskedler og træforgasningskedler samt andre varmeapparater fyret med fast brændsel. Kan anvendes som: grundlæggende brændsel, startbrændsel og supplerende brændsel ved forbrænding af stenkul (fx ærtekul) og typisk træ.

SAMMENSÆTNING:

Briketterne fremstilles alene af savsmuld, spåner og flis af bøge- og egetræ, som er fri for urenheder.

Under påvirkning af højt tryk formes der tern, der kendetegnes ved høj kompakthed og densitet, der er sammenlignelig med naturtræ (bøg, eg) med kontrolleret fugtindhold på op til 10% (i tilfælde af træ direkte fra skoven ligger fugtindholdet på ca. 60%).

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • 1 ton briket erstatter 2,2 rm tørret (ca. 2 år) brænde (bøg, eg, birk, asketræ)
 • medfører ikke sodpletter på glas og pejserør
 • en lille mængde aske efter forbrænding af briket (< 0,6 %)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dens forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare og stable

TEKNISKE PARAMETRE:

 • form: RUF tern
 • terndimensioner [cm]: 15 x 9 x 6
 • det samlede fugtindhold: < 7 %
 • askeindhold: < 0,6 %
 • brændværdi: >19 MJ/kg

BRIKET – LOGISTISKE OPLYSNINGER:

 • enhedsvægt: ca. 10 kg
 • palletype: 0,8 x 1,2 m
 • antal pr. palle [stk.]: 96
 • vægt af vare på pallen [kg]: 960
 • type af pallesikring: stretch

EMBALLAGE:

 • Primær emballage: multipack pakning – 12 tern varmekrympende folie/plastpose
 • Samleemballage: 96 pakninger Briket på pallen er omviklet med stretch folie og sikret vha. bånd til sammenføjning (af polypropylen).

TRANSPORT:

Transporter af briket gennemfører vi vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL gardintrailere – 24 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare briket i lokaler, der opfylder følgende krav:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • briketten opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • briketpakker isoleres fra underlaget ved at placere dem på paller
 • emballeret briket skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, under ovenfor beskrevne forhold

Opbevaring af briketter under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af briketten, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt