Skip to main content
 
 

Brikety RUF - čistá energia - čistý zisk

Ekologický výrobok

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Nami ponúkané buková a dubová briketa RUF sa vyznačujú najvyššou výhrevnosťou pri minimálnom množstve popola a nízkej vlhkosti vzduchu. Na výrobu sa používa iba suché dubové drevo, ktoré sa vyznačuje veľmi dobrou súdržnosťou a nevyžaduje lepiace súčasti.
Ideálne pre spaľovanie v krboch a krbových kachliach. Vďaka pomalému spaľovaniu sú veľmi dobrou voľbou pre systémy ústredného kúrenia a menšie kotolne.
Je čistým palivom, ľahko sa prepravuje a uskladňuje.

Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf

ÚČEL:

Brikety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov. Je ekologickým tuhým palivom pre krby, kachle, kotly na rozmanité palivá a splyňovacie kotly na drevo a iné vykurovacie zariadenia na tuhé palivo. Pre použitie ako základné palivo: základné a doplnkové palivo pri spaľovaní uhlia (napr. ekohrášok) a typického dreva.

ZLOŽENIE:

Briketa je výlučne vyrábaná zo štiepok, pilín a triesok bukového a dubového dreva bez nežiadaných znečistení.

Pod vplyvom vysokého tlaku je vstrekovaný do formy kocky charakterizovanej veľkou hustotou porovnateľnou s prírodným drevom (buk, dub) s kontrolovanou vlhkosťou do 10% (drevo priamo z lesa má cca 60% vlhkosť).

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • 1 tona brikiet nahradí 2,2 pm sezónneho (cca. 2 ročného) krbového dreva (buk, dub, breza, jaseň)
 • nevytvára šmuhy na skle a komínových súčastiach
 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní brikety (< 0,6 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje a ukladá

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • tvar: kocka RUF
 • rozmery kocky [cm]: 15 x 9 x 6
 • celkový obsah vlhkosti: < 7 %
 • obsah popola: < 0,6 %
 • výhrevnosť: >19 MJ/kg

LOGISTICKÉ DÁTA BRIKETY:

 • jednotková hmotnosť: cca. 10 kg
 • typ palety: 0,8 x 1,2 m
 • množstvo na palete [ks.]: 96
 • hmotnosť tovaru na palete [kg]: 960
 • druh zabezpečenia palety: stretch

BALENIE:

 • Jednotkové balenie: balenie 12 kociek v zmršťovaej fólii/plastové vrece
 • Hromadné balenie: 96 balení
  Brikety na palete sú zabalené vo fólii a zabezpečené páskou z polypropylénu

DOPRAVA:

Prepravu brikiet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Realizujeme dodávky krytými dopravnými prostriedkami typu Valník – 24 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovať brikety v priestoroch, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • brikety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s brikety je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • brikety v balení musia byť uložené v skladových priestoroch za podmienok opísaných vyššie

Uskladnenie brikiet v iných podmienok ako je opísané, môže spôsobiť poškodenie brikety, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

 

Karta produktu