Skip to main content
 
 

Brænde – økologisk brænde

Kun af løvtræer, tørret i tørreri, træsorter med højeste brændværdi

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Når man vælger brænde til pejs skal man tage et par parametre i betragtning: brændets tæthed, hårdhed, spaltelighed, indhold af bark, tørringsgrad og tørringshastighed. Det er nemlig disse parametre, der i høj grad er afgørende for flammens størrelse, for hvor meget varme der afgives og for hvor meget røg, der opstår under forbrænding.

Jø tørrere brænde til pejs, desto hårdere det er og desto mere varme det afgiver, fordi det har en højere brændværdi. Tørt træ forbrændes med mindre flamme end vådt træ, dog varer forbrændingen længere. Derfor er det oftest mere omkostningseffektivt, også selvom det er dyrere. Brænde må ikke indeholde for meget bark, idet dette reducerer brændværdien.

Brændværdi af brænde, dvs. dets kapacitet, kommer an på brændets tæthed efter tørring. Hårdt træ forbrændes med en lille flamme, men det afgiver mere varme. Det forbrændes langsommere, derfor behøver man ikke påfylde brænde så ofte. Som følge heraf kan det vise sig at være mere omkostningseffektivt, også selvom det er dyrere. Og en ting er sikker – brændebeholdningen tager mindre plads, end i tilfælde af blødt træ.

Når vi køber brænde med højt indhold af bark, er vi nogle gange nødt til at bestille tre gange så meget som i tilfælde af brænde, der indeholder mindre bark. Brændværdien af vådt træ er lav, idet en stor del af varmeenergien bruges til at fordampe fugten. Er brænde ikke tilstrækkeligt tørt vil det afgive mere røg og det vil være sværere at tænde op. Dette indebærer problemer med at opretholde den korrekte temperatur.

Brændets tørreevne er en vigtig faktor, når vi køber nyfældet træ. Denne egenskab er afgørende for, efter hvilken tørringsperiode vil brændet egne sig til forbrænding. Forskellene er meget store – fra et par måneder i tilfælde af birk op til tre år i tilfælde af eg. Tørreevnen bestemmes ikke kun af vandindholdet, men også af træets specifikke struktur.

For at brænde kan nå at tørre af, skal det tørres efter fældning, dvs. at det skal opbevares under overdækning, i gennemsnit i to år. Hvis det tørres i specialudviklede kamre med luftcirkulation kan det være, at det egner sig til forbrænding tidligere.

Uanset tørringsperiodens varighed er brænde af nåletræ ikke særligt velegnet til forbrænding i pejse. Det indeholder harpiks, som – når den fordamper – ophober sig på glasset og inde i skorstenen, hvorved der dannes et fedtet lag, som er svært at fjerne. Under påvirkning af høj temperatur kan harpiks give flyvende gnister, hvilket er særdeles problematisk i tilfælde af åben pejs. Derudover ophobes store mængder røg og sod, der opstår under forbrænding, i skorstenen, hvorved den tilsmudses og hvorved risikoen for tilstopning øges.

Den slags problemer er der ikke tale om i tilfælde af brænde af løvtræer, der indeholder små mængder harpiks. Det forbrændes jævnt og der dannes ikke for meget røg under forbrænding. Dette resulterer ikke kun i et renere pejseglas, men også et renere pejserør – hvilket er meget sværere at rengøre.

Vores BRÆNDE TIL PEJSE af løvtræer tørres i tørreri.

Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE

PARAMETRE:

  • fugtighed 18-22% indendørs
  • brændelængde 25-30 cm
  • diameter brændestykke 8 til 15 cm
  • emballager: bokspaller med volumen på 1 rm; 1,8 rm; 2,0 rm

De bedste sorter, der kendetegnes ved højeste brændværdi, er hårde træsorter såsom: avnbøg, asketræ og bøg.

Træsort Tæthed efter udtørring Egenskaber
Avnbøg 830 kg/m3 Det anses for at være det bedste brænde, med meget høj brændværdi,
forbrændes langsomt med en lille flamme, afgiver rigtig meget varme,
barkindhold ca. 7% (lavt)
Asketræ 750 kg/m3 Meget hårdt, med høj brændværdi, kan være svært at kløve i mindre
stykker
Bøg 730 kg/m3 Med høj brændværdi, forbrændes jævnt og længe, barkindhold ca. 7%
(lavt)
Eg 710 kg/m3 Med høj brændværdi – afgiver meget varme og dufter dejligt.
Højt barkindhold – 22%, højt indhold af syrer og garvesyrer
Birk 650 kg/m3 Forbrændes hurtigt og nemt med en jævn flamme, med lavt tjæreindhold
El 570 kg/m3 Skal være meget grundigt tørret. Takket være den dejlige luft anvendes
ofte ved røgning af kødpålæg