Skip to main content
 
 

Træpiller – Den grønne energi

Nuludledning af kuldioxid (CO2) til atmosfæren

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

STANDARD TRÆPILLER

Vores STANDARD TRÆPILLER, kendetegnes ved høj brændværdi, konkurrencedygtig pris og lavt askeindhold.

ANVENDELSE:

Træpiller anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse, hoteller, offentlige institutioner samt industribygninger. Træpiller udgør et almindeligt anvendt brændsel, der kan forbrændes i multibrændselsfyrede kedler, pejse, træforgasningskedler og andre varmeapparater fyret med faste brændstoffer.

SAMMENSÆTNING:

Træpillerne fremstilles ved at sammenpresse savsmuld og træflis fra nåletræer.

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • en lille mængde aske, der forbliver efter forbrænding af træpiller (0,9-1,5%)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dets forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare

TEKNISKE PARAMETRE:

 • diameter: 8 mm ± 1 mm
 • samlet fugtindhold <10 %
 • askeindhold ca. 0,9-1,5 %
 • brændværdi >17.204 kJ/kg
 • bulk-massefylde >650 kg/m3
 • indhold af fin fraktion (støv i sækken) ≤0,5 %
 • mekanisk styrke >97,5 %

LOGISTISKE OPLYSNINGER FOR TRÆPILLER 8 mm:

 • enhedsvægt: 15 kg
 • palletype: 100 x 100 cm
 • antal sække pr. lag [stk.]: 6
 • antal lag [stk.]: 11 sække
 • antal sække pr. palle [stk.]: 66
 • vægt af produktet på palle [kg]: 990
 • type af pallesikring: stretch

EMBALLAGE:

 • Samleemballage: 65 el. 67 sække á 15 kg m. træpiller med diameter 8 mm Sækkene er anbragt på en palle
 • BIG BAG emballage: vægt fra 1000 kg
 • Bulktransport

TRANSPORT:

Transporter af træpiller gennemføres vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL sættevogne såsom fx gardintrailer, tipsættevogn og tankvogn – 24-25 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare træpiller i lokaler, der opfylder følgende betingelser:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • træpiller opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • sække med træpiller isoleres fra underlaget ved at placere sækkene på paller
 • 8 mm træpiller i storsække og i løs form skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, der opfylder krav, som anført ovenfor

Opbevaring af træpiller 8 mm i sække á 15 kg og STORSÆKKE under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af træpillerne, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt