Den bedste kilde for energi

Økologisk og i harmoni med natur

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

Vi fremstiller og eksporterer biobrændstoffer til Den Europæiske Union. Vi har i flere år samarbejdet med virksomheder i Belgien, Tyskland, Holland, Danmark og Italien. Vores hovedmål har været at opbygge stærke relationer til vores kunder baseret på gensidig tillid og fokuseret på at dække deres behov. Vi sælger træpiller, pejsebrænde og RUF-briketter.

Vi er din leverandør af bæredygtige og certificerede træpiller ENplus A1 PL 359, ENplus A2 PL 359 og FSC-C181481. Du kan vælge mellem en mere omkostningsbevidst løsning, dvs. STANDARD træpiller, som egner sig til mindre krævende fyringsanlæg og bygninger, og PREMIUM eller PLUS træpiller, som til gengæld opfylder lidt højere krav.

Vi handler kun med FSC®-certificeret træ

Hos os får du alene træ med Forest Stewardship Council® mærket. Det betyder, at træet kommer fra bæredygtigt drevne skove.

Vores træpiller produceres ved at presse træaffald sammen under højt tryk. Under processen anvendes der ikke bindemidler, idet lignin, der udgør et af træets grundlæggende indholdsstoffer, udviser klæbende egenskaber under opvarmning. Dermed opnås, at træpiller ikke udsender dårlig lugt, når de forbrændes hjemme og de udgør samtidigt et økologisk brændsel med nul CO2-udledning.

Grundet sin form, dvs. kraftigt sammenpressede ruller med glatte vægge er træpiller modstandsdygtige over for enhver form for nedbrydningsprocesser, de optager ikke fugt fra omgivelserne, hvilket kunne medføre nedsættelse af træpillernes brændværdi. Det er værd at bemærke, at træpiller kendetegnes ved høj brændværdi (ca. 4,96 kWh/kg), hvilket indebærer en hurtig afgivelse af varme, og dermed en hurtig opvarmning af kedlen eller brændeovnen. Samtidigt opfylder træpiller de strenge standarder for så vidt gælder fugtindhold, indhold af aske og indhold af fremmede stoffer.

Når du vælger PREMIUM træpiller:

Kan du være sikker på,
at brændslet blev produceret af rent savsmuld uden bark, sand og kemiske forbindelser

Kan du være sikker på,
at du ikke forgifter
 dig selv og andre

Kan du være sikker på,
at du kun forbrænder så mange træpiller, som du har brug for
, takket være den sikre og høje brændværdi af vores brændsel

Kan du være sikker på,
at dit varmeudstyr vil fungere fejlfrit
, og dets betjening vil være komfortabel

Alle vores kunder garanterer vi pålidelighed og professionalisme inden for de tilbudte varer og tjenesteydelser. Vi forbedrer konstant inden for: produktkvalitet og leveringstid, og kundetilfredshed er vores overordnede mål.

Vi garanterer:

Transport
Vi leverer i EU-lande

Konkurrencedygtige priser
Kvalitet og pris er vores fordele

Rabatordning
Til vores faste kunder

Overskuelige betingelser
Faste leverancer til tiden

Firmaets mission:

Vi fokuserer på kundetilfredshed. Vi opnår dette ved at give vores distributører og kunder innovative, økologiske produkter af høj kvalitet til god pris. For vores business partnere fuld tilfredshed sikrer vi den højeste niveau service.
Vi vil udvide vores tilbud for at imødekomme energisektorens behov for biomasse leveringer og landbrugssektorens behov for produkter der anvendes til dyrehold. Vores produktionsprocessen er autonomisk og begynder med vores egne råvarekilder og inkluderer avancerede teknologi og bredt distributions netværk.

Virksomheds mål:

Vores overordnede mål er imødekomme energisektorens og landbrugssektorens behov for biomasse. Vi vil tilfredsstille vores kunders behov og imødekomme kvalitetskravene inden for leveret biomasse.
Vores strategiske langsigtede mål er systematisk at øge vores andel i landbrugsmarkedet og vedvarende energi.