Skip to main content
Category

bio-eko-da

PELLET PLUS

By bio-eko-da
 
 

Træpiller – Den grønne energi

Nuludledning af kuldioxid (CO2) til atmosfæren

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Vores PLUS TRÆPILLER, der er i overensstemmelse med EN plus A1 kvalitetsklasse i henhold til den europæiske standard EN 149612:2011, der bekræfter den højeste kvalitet, kendetegnes ved højeste brændværdi ved en minimal mængde af aske og lavt fugtindhold.

ANVENDELSE:

Træpiller anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse, hoteller, offentlige institutioner samt industribygninger. Træpiller udgør et almindeligt anvendt brændsel, der kan forbrændes i multibrændselsfyrede kedler, pejse, træforgasningskedler og andre varmeapparater fyret med faste brændstoffer.

SAMMENSÆTNING:

Til produktionen (der foregår ved sammenpresning under højt tryk) anvendes udelukkende savsmuld af nåletræer (fyrretræ), der kendetegnes ved høj fasthed, og træpiller, der produceres heraf, ved lys farve.

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • en lille mængde aske, der forbliver efter forbrænding af træpiller (≤0,7 %)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dets forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare

TEKNISKE PARAMETRE:

 • diameter: 6 mm / 8 mm ± 1 mm
 • samlet fugtindhold <10 %
 • askeindhold ca. ≤0,7 %
 • brændværdi >18,5 MJ/kg
 • bulk-massefylde >650 kg/m3
 • indhold af fin fraktion (støv i sækken) ≤0,5 %
 • mekanisk styrke >98,5 %

LOGISTISKE OPLYSNINGER FOR TRÆPILLER 6 mm / 8 mm:

 • enhedsvægt: 15 kg
 • palletype: 100 x 100 cm
 • antal sække pr. lag [stk.]: 6
 • antal lag [stk.]: 11
 • antal sække pr. palle [stk.]: 66
 • vægt af produktet på palle [kg]: 990
 • beskyttelse: pallehætter (folie)

EMBALLAGE:

 • Samleemballage: 66 sække á 15 kg m. træpiller med diameter på 6 mm / 8 mm
  Sækkene er anbragt på en palle
 • BIG BAG emballage: vægt fra 1000 kg
 • Bulktransport

TRANSPORT:

Transporter af træpiller gennemføres vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL sættevogne såsom fx gardintrailer, tipsættevogn og tankvogn – 24-25 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare træpiller i lokaler, der opfylder følgende betingelser:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • træpiller opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • sække med træpiller isoleres fra underlaget ved at placere sækkene på paller
 • 6 mm / 8 mm træpiller i storsække og i løs form skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, der opfylder krav, som anført ovenfor

Opbevaring af træpiller 6 mm / 8 mm i sække á 15 kg og STORSÆKKE under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af træpillerne, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt

TSL

By bio-eko-da
 

Sikkert. Jo da. En gang

Spedition + Transport + Logistik

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

ROYAL PELLET en din professionelle samarbejdspartner inden for transport, spedition og logistik. Vi er tilknyttet et stort udvalg af leverandører, der sikrer den mest optimale løsning for dine opgaver.

Hos ROYAL PELLET har vi altid følt respekt for miljøet. Derfor har vores firma i højere og højere grad lagt vægt på multimodalitet (vej-jernbane og vej-sø).

Vi har valgt den retning, ikke kun fordi vi er opmærksomme på bæredygtig udvikling. Det er lige så vigtigt for os at tilbyde tidssvarende løsninger, som lever op til markedets forventninger.

Intermodal transport

Intermodal (også kaldt kombineret) godstransport involverer levering af varer, brugende flere transport-måder (vej, jernbane og skib), uden omladning. På den måde udnytter man tilgængelige transportmuligheder, mens den egner sig især for større godsmængde, herunder enkelte forsendelser – fra afhentnings- helt til leveringsadressen. Den slags fragt omfatter mindst to transportmidler – for det meste containere og trailere. Den førstnævnte er med til at reducere bl.a. udgifter til selve transporten og omladning.

Fordele

 • lavere omkostninger på grund bl.a. nedsatte udgifter til omladning og brug af færre chauffører,
 • flere forsendelser ad gangen
 • nedsat risiko for beskadigelse af godset under på- og aflæsning samt omladning,
 • hurtige og rettidige leverancer, især ved international transport, idet varerne når bestemmelsesstedet i nedsat tid
 • miljørigtig løsning – sø- og jernbanetransport medvirker til at reducere forureninger, som lastbiler står for,
 • flere valgmuligheder og højere kvalitet
 • supplerer fint søfart.

Intermodal transport egner sig udmærket til eksport af træpiller fordi:

 1. Priserne er gældende hele året igennem
 2. Ulykker eller forsinkelser sker kun en sjælden gang
 3. Der findes flere fragtmuligheder
 4. Omkostninger er i gennemsnit lavere i forhold til vejtransport

 

Idet den omtalte godstransport indeholder forskellige former for på- og aflæsning, kræver den skræddersyet infrastruktur. Med et tæt forgrenet netværk af terminaler får du uhindret aflæsning fx på en havn, toldbehandling, sortering af containere og pålæsning af lastbiler eller tog. Det betyder, at godset bliver transporteret hurtigere og du får en bedre økonomi.

Vej- og søtransport udnytter transportinfrastrukturen mere effektivt på tværs af landene. På den måde kan man levere varer fra fabrikken direkte til lagere fordelt over hele verden. Kort sagt er intermodal spedition en fremtidsrettet løsning, idet den både sparer miljøet og er til fordel for leverancers kvalitet.

Træ biomasse

By bio-eko-da
 
 

Træbiomasse

Alternativ energikilde

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Vi tilbyder våd savsmuld fra nåletræer (fyrretræ), efter barking, naturlig fugtighed som for savet træ uden tørring – op til 60%.

Savsmuld – kommer fra forarbejdning af træ i savværker og er også et biprodukt af skæring, fræsning osv. Som brændstof bruges de til produktion af piller og briket ved presning under højt tryk. Våd savsmuld kan behandles yderligere. Det kan bruges som et løs brændstof til cyklisk brug i ovne. Det kan også bruges til rygning i pejse og komfurer. Det kan også anvendes som en syrende gødning der leverer humus til planter. Man kan også sprede savsmuld under planter før vinteren og derved beskytte dem mod virkningen af vejrforhold. Våd savsmuld kan bruges som et beskyttende lag.

Savsmuld leveres ved hjælp af dækket vejtransport såsom en “dumper” eller “bevægende gulv”.

AGRO piller – halmpiller 6-8 mm

By bio-eko-da
 
 

AGRO piller / halmpiller

moderne og bekvem løsning for dyr opdrættere

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

AGRO halmpiller, vi tilbyder, er en moderne og bekvem løsning for dyr opdrættere. Pillerne er lavet af 100% halm. Ingen kemiske tilsætningsstoffer blev anvendt ved produktion, og produktionsteknologien fratager den urenheder og bakterier. De produceres ved hjælp af tryk sammensætning af knust halm. Under denne proces genereres en høj temperatur, der eliminerer biologisk forurening. Den afsluttende produktionsfase er screening og udtømning, der betyder, at de opnåede piller er frie for flygtige dele. Alle disse behandlinger bidrager til større komfort for dyr og bekvemmelighed for opdrættere.

ANVENDELSE:

Halmpiller er ideelle til strøelse til fjerkræ og husdyr (f.eks. heste). De kendetegnes af høj absorption af væsker og lugte og kan erstatte traditionelt halm eller savsmuld.

SAMMENSÆTNING:

Halmpiller (hvede, triticale) – dannes under mekaniske kompression af strimlet halm. Råmaterialet pelleteres mekanisk uden brug af yderligere klæbende stoffer.

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • produktet sælges i form af uregelmæssige granulater med en diameter på 6 mm / 8 mm og en længde på højst 15 mm
 • forårsager ikke allergi
 • god termisk isolation
 • elasticitet af underlag – anbefales til dyr med problemer med hoppe eller hove
 • dette produkt absorberer også perfekt lugt og dampe af ammoniak, hvilket hjælper med at reducere ubehagelige lugte
 • praktisk opbevaring (15 kg poser tager meget mindre plads end halmballer)
 • underlag er fri for bakterier, svampe og mikrober

TEKNISKE PARAMETRE:

 • diameter: 6 mm / 8 mm
 • samlet fugtindhold ≤5 %
 • tæthed >650 kg/m3

LOGISTISKE OPLYSNINGER FOR TRÆPILLER 6 mm / 8 mm:

 • enhedsvægt: 15 kg
 • palletype: 100 x 100 cm
 • antal sække pr. lag [stk.]: 6
 • antal lag [stk.]: 10 sække
 • antal sække pr. palle [stk.]: 66
 • vægt af produktet på palle [kg]: 990
 • type af pallesikring: stretch

EMBALLAGE:

 • Samleemballage: 66 sække á 15 kg m. træpiller med diameter på 6 mm eller 8 mm
  Sækkene er anbragt på en palle
 • BIG BAG emballage: vægt fra 1000 kg
 • Bulktransport

TRANSPORT:

Transporter af træpiller gennemføres vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL sættevogne såsom fx gardintrailer, tipsættevogn og tankvogn – 24-25 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare træpiller i lokaler, der opfylder følgende betingelser:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • træpiller opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • sække med træpiller isoleres fra underlaget ved at placere sækkene på paller
 • 6 mm / 8 mm træpiller i storsække og i løs form skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, der opfylder krav, som anført ovenfor

Opbevaring af træpiller 6 mm / 8 mm i sække á 15 kg og STORSÆKKE under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af træpillerne, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt

Oplysninger om firmaet

By bio-eko-da

Vores firma producerer og sælger træpiller og RUF briket og leverer brænde og træpillefyrede kedler/ovne i EU-lande.
Vores PREMIUM træpiller kendetegnes ved høj brændværdi (ca 18,391 kJ/kg) og lavt askeindhold, der ligger på mellem 0,2-0,5%. Vi bruger udelukkende naturlige, behandlede med tør damp råvarer dvs. Savsmuld af nåletræ (fyrretræ).

Vores træpiller produceres ved at presse træaffald sammen under højt tryk. Under processen anvendes der ikke bindemidler, idet lignin, der udgør et af træets grundlæggende indholdsstoffer, udviser klæbende egenskaber under opvarmning. Dermed opnås, at træpiller ikke udsender dårlig lugt, når de forbrændes hjemme og de udgør samtidigt et økologisk brændsel med nul CO2-udledning.

Grundet sin form, dvs. kraftigt sammenpressede ruller med glatte vægge er træpiller modstandsdygtige over for enhver form for nedbrydningsprocesser, de optager ikke fugt fra omgivelserne, hvilket kunne medføre nedsættelse af træpillernes brændværdi. Det er værd at bemærke, at træpiller kendetegnes ved høj brændværdi (ca. 4,96 kWh/kg), hvilket indebærer en hurtig afgivelse af varme, og dermed en hurtig opvarmning af kedlen eller brændeovnen. Samtidigt opfylder træpiller de strenge standarder for så vidt gælder fugtindhold, indhold af aske og indhold af fremmede stoffer.

Der findes PREMIUM træpiller der er i overensstemmelse med kvalitetsklasse EN plus A1 i henhold til den europæiske standard EN 149612:2011, der bekræfter produktets højeste kvalitet.

Når du vælger PREMIUM træpiller:

 • Kan du være sikker på, at brændslet blev produceret af rent savsmuld uden bark, sand og kemiske forbindelser
 • Kan du være sikker på, at du ikke forgifter dig selv og andre
 • Kan du være sikker på, at du kun forbrænder så mange træpiller, som du har brug for, takket være den sikre og høje brændværdi af vores brændsel
 • Kan du være sikker på, at dit varmeudstyr vil fungere fejlfrit, og dets betjening vil være komfortabel

Alle vores kunder garanterer vi pålidelighed og professionalisme inden for de tilbudte varer og tjenesteydelser. Vi forbedrer konstant inden for: produktkvalitet og leveringstid, og kundetilfredshed er vores overordnede mål.

Vi garanterer:

 • Transport – Vi leverer i EU-lande
 • Konkurrencedygtige priser – Kvalitet og pris er vores fordele
 • Rabatordning – Til vores faste kunder
 • Overskuelige betingelser – Faste leverancer til tiden

Firmaets mission:

Vi fokuserer på kundetilfredshed. Vi opnår dette ved at give vores distributører og kunder innovative, økologiske produkter af høj kvalitet til god pris. For vores business partnere fuld tilfredshed sikrer vi den højeste niveau service.
Vi vil udvide vores tilbud for at imødekomme energisektorens behov for biomasse leveringer og landbrugssektorens behov for produkter der anvendes til dyrehold. Vores produktionsprocessen er autonomisk og begynder med vores egne råvarekilder og inkluderer avancerede teknologi og bredt distributions netværk.

Virksomheds mål:

Vores overordnede mål er imødekomme energisektorens og landbrugssektorens behov for biomasse. Vi vil tilfredsstille vores kunders behov og imødekomme kvalitetskravene inden for leveret biomasse.
Vores strategiske langsigtede mål er systematisk at øge vores andel i landbrugsmarkedet og vedvarende energi.

 

PREMIUM TRÆPILLER

By bio-eko-da
 
 

Træpiller – Den grønne energi

Nuludledning af kuldioxid (CO2) til atmosfæren

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Certificerede PREMIUM TRÆPILLER er kendetegnet ved højt energiindhold ved lav mængde aske og lav fugtighed.

ANVENDELSE:

Træpiller anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse, hoteller, offentlige institutioner samt industribygninger. Træpiller udgør et almindeligt anvendt brændsel, der kan forbrændes i multibrændselsfyrede kedler, pejse, træforgasningskedler og andre varmeapparater fyret med faste brændstoffer.

SAMMENSÆTNING:

Til produktionen (der foregår ved sammenpresning under højt tryk) anvendes udelukkende savsmuld af nåletræer (fyrretræ), der kendetegnes ved høj fasthed, og træpiller, der produceres heraf, ved lys farve.

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • en lille mængde aske, der forbliver efter forbrænding af træpiller ≤ 0,3%
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dets forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare

TEKNISKE PARAMETRE:

 • diameter: 6 mm ± 1 mm
 • samlet fugtindhold <10 %
 • askeindhold ≤ 0,3%
 • brændværdi >18,5 MJ/kg
 • bulk-massefylde >650 kg/m3
 • indhold af fin fraktion (støv i sækken) ≤ 0,5 %
 • mekanisk styrke >98,5 %

LOGISTISKE OPLYSNINGER FOR TRÆPILLER 6 mm:

 • enhedsvægt: 15 kg
 • palletype: 120 x 85 cm
 • antal sække pr. lag [stk.]: 6
 • antal lag [stk.]: 11
 • antal sække pr. palle [stk.]: 66
 • vægt af produktet på palle [kg]: 990
 • beskyttelse: pallehætter (folie)

EMBALLAGE:

 • Samleemballage: 66 sække á 15 kg m. træpiller med diameter på 6 mm
  Sækkene er anbragt på en palle
 • BIG BAG emballage: vægt fra 1000 kg
 • Bulktransport

PRODUKTIONSFOTO:

 

TRANSPORT:

Transporter af træpiller gennemføres vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL sættevogne såsom fx gardintrailer, tipsættevogn og tankvogn – 24-25 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare træpiller i lokaler, der opfylder følgende betingelser:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • træpiller opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • sække med træpiller isoleres fra underlaget ved at placere sækkene på paller
 • 6 mm træpiller i storsække og i løs form skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, der opfylder krav, som anført ovenfor

Opbevaring af træpiller 6 mm i sække á 15 kg og STORSÆKKE under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af træpillerne, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o.  sig ansvar.

Kort produkt

STANDARD TRÆPILLER

By bio-eko-da
 
 

Træpiller – Den grønne energi

Nuludledning af kuldioxid (CO2) til atmosfæren

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

STANDARD TRÆPILLER

Vores STANDARD TRÆPILLER, kendetegnes ved høj brændværdi, konkurrencedygtig pris og lavt askeindhold.

ANVENDELSE:

Træpiller anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse, hoteller, offentlige institutioner samt industribygninger. Træpiller udgør et almindeligt anvendt brændsel, der kan forbrændes i multibrændselsfyrede kedler, pejse, træforgasningskedler og andre varmeapparater fyret med faste brændstoffer.

SAMMENSÆTNING:

Træpillerne fremstilles ved at sammenpresse savsmuld og træflis fra nåletræer.

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • en lille mængde aske, der forbliver efter forbrænding af træpiller (0,9-1,5%)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dets forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare

TEKNISKE PARAMETRE:

 • diameter: 8 mm ± 1 mm
 • samlet fugtindhold <10 %
 • askeindhold ca. 0,9-1,5 %
 • brændværdi >17.204 kJ/kg
 • bulk-massefylde >650 kg/m3
 • indhold af fin fraktion (støv i sækken) ≤0,5 %
 • mekanisk styrke >97,5 %

LOGISTISKE OPLYSNINGER FOR TRÆPILLER 8 mm:

 • enhedsvægt: 15 kg
 • palletype: 100 x 100 cm
 • antal sække pr. lag [stk.]: 6
 • antal lag [stk.]: 11 sække
 • antal sække pr. palle [stk.]: 66
 • vægt af produktet på palle [kg]: 990
 • type af pallesikring: stretch

EMBALLAGE:

 • Samleemballage: 65 el. 67 sække á 15 kg m. træpiller med diameter 8 mm Sækkene er anbragt på en palle
 • BIG BAG emballage: vægt fra 1000 kg
 • Bulktransport

TRANSPORT:

Transporter af træpiller gennemføres vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL sættevogne såsom fx gardintrailer, tipsættevogn og tankvogn – 24-25 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare træpiller i lokaler, der opfylder følgende betingelser:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • træpiller opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • sække med træpiller isoleres fra underlaget ved at placere sækkene på paller
 • 8 mm træpiller i storsække og i løs form skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, der opfylder krav, som anført ovenfor

Opbevaring af træpiller 8 mm i sække á 15 kg og STORSÆKKE under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af træpillerne, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt

RUF briket af fyrretræ

By bio-eko-da
 
 

RUF briket – Ren energi – Ren gevinst

Et miljøvenligt produkt

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Vores RUF BRIKET AF FYRRETRÆ kendetegnes ved høj brændværdi med den minimale mængde aske og lavt fugtindhold, uden tilsætning af bindemidler, i praktisk og repeterbar ternform. Til produktionen anvendes kun fyrrespåner, savsmuld og spåner af fyrretræ, som er kendetegnet ved en meget god sammenhængskraft.
Den egner sig perfekt til forbrænding i pejse og brændeovne. Takket være den langsomme forbrænding udgør den den perfekte løsning til centralvarmeovne og mindre fyrrum. Takket være den høje brændværdi og muligheden for at udvinde energi, der ligner kulenergi, kan briketten godt anvendes i køkkenovne og kakkelovne.

Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket

ANVENDELSE:

Briketten anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse. Den udgør et almindeligt anvendt brændsel, der kan forbrændes i brændeovne, ovne og varmekedler fyret med faste brændstoffer.

SAMMENSÆTNING:

Briketterne fremstilles ved at sammenpresse savsmuld, spåner og flis af nåletræer (fyrretræ).

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • en lille mængde aske efter forbrænding af briket (< 0,4 %)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dens forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare og stable

TEKNISKE PARAMETRE:

 • form: RUF tern
 • terndimensioner [cm]: 15 x 9 x 6
 • det samlede fugtindhold: < 7 %
 • askeindhold: < 0,4 %
 • brændværdi: > 18.340 kJ/kg
 • svovl: < 0,02 %

BRIKET – LOGISTISKE OPLYSNINGER:

 • enhedsvægt: ca. 10 kg
 • palletype: 0,8 x 1,2 m
 • antal pr. palle [stk.]: 96
 • vægt af vare på pallen [kg]: 960
 • type af pallesikring: stretch

FOTO FRA VORES PRODUKTION:

Royal Pellet - RUF briket af fyrretræ Royal Pellet - RUF briket af fyrretræ Royal Pellet - RUF briket af fyrretræ

EMBALLAGE:

 • Primær emballage: multipack pakning – 12 tern varmekrympende folie/plastpose
 • Samleemballage: 96 pakninger Briket på pallen er omviklet med stretch folie og sikret vha. bånd til sammenføjning (af polypropylen).

TRANSPORT:

Transporter af briket gennemfører vi vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL gardintrailere – 24 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare briket i lokaler, der opfylder følgende krav:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • briketten opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • briketpakker isoleres fra underlaget ved at placere dem på paller
 • emballeret briket skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, under ovenfor beskrevne forhold

Opbevaring af briketter under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af briketten, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt

RUF egebriket

By bio-eko-da
 
 

RUF briket – Ren energi – Ren gevinst

Et miljøvenligt produkt

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Vores RUF-briketter af bøge- og egetræ kendetegnes ved højeste brændværdi med en minimal mængde aske og lavt fugtindhold. Til produktionen anvendes udelukkende tørt savsmuld af egetræ, der kendetegnes ved meget høj fasthed og behøver ikke tilsætning af bindemidler. Den egner sig perfekt til forbrænding i pejse og brændeovne. Takket være den langsomme forbrænding udgør den den perfekte løsning til centralvarmeovne og mindre fyrrum. Dette er et rent brændsel, der er nemt at transportere og opbevare.

Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket Royal Pellet - RUF briket

ANVENDELSE:

Briketten anvendes til opvarmning af en- og flerfamilieshuse. Den udgør et økologisk fast brændsel beregnet til pejse, kakkelovne, multibrændselskedler og træforgasningskedler samt andre varmeapparater fyret med fast brændsel. Kan anvendes som: grundlæggende brændsel, startbrændsel og supplerende brændsel ved forbrænding af stenkul (fx ærtekul) og typisk træ.

SAMMENSÆTNING:

Briketterne fremstilles alene af savsmuld, spåner og flis af bøge- og egetræ, som er fri for urenheder.

Under påvirkning af højt tryk formes der tern, der kendetegnes ved høj kompakthed og densitet, der er sammenlignelig med naturtræ (bøg, eg) med kontrolleret fugtindhold på op til 10% (i tilfælde af træ direkte fra skoven ligger fugtindholdet på ca. 60%).

PRODUKTBESKRIVELSE:

 • 1 ton briket erstatter 2,2 rm tørret (ca. 2 år) brænde (bøg, eg, birk, asketræ)
 • medfører ikke sodpletter på glas og pejserør
 • en lille mængde aske efter forbrænding af briket (< 0,6 %)
 • omkostningseffektivt i forhold til andre brændsler
 • miljøvenligt (dens forbrænding medfører ikke CO2-udledning, mængde af CO2, der udledes til miljøet under forbrændingsprocessen er lig med den mængde CO2, som den forbrændte plante har optaget under sin vækst)
 • indeholder ikke skadelige stoffer
 • udsender ikke generende, uønsket lugt
 • rent at anvende – medfører ikke tilsmudsning af lokaler og er nemt at opbevare og stable

TEKNISKE PARAMETRE:

 • form: RUF tern
 • terndimensioner [cm]: 15 x 9 x 6
 • det samlede fugtindhold: < 7 %
 • askeindhold: < 0,6 %
 • brændværdi: >19 MJ/kg

BRIKET – LOGISTISKE OPLYSNINGER:

 • enhedsvægt: ca. 10 kg
 • palletype: 0,8 x 1,2 m
 • antal pr. palle [stk.]: 96
 • vægt af vare på pallen [kg]: 960
 • type af pallesikring: stretch

EMBALLAGE:

 • Primær emballage: multipack pakning – 12 tern varmekrympende folie/plastpose
 • Samleemballage: 96 pakninger Briket på pallen er omviklet med stretch folie og sikret vha. bånd til sammenføjning (af polypropylen).

TRANSPORT:

Transporter af briket gennemfører vi vha. overdækkede vejgodstransportmidler. Placering og sikring af godset opfylder transportbestemmelser vedrørende vejgodstransport. Leverancer gennemføres vha. FTL gardintrailere – 24 tons.

OPBEVARING:

Vi anbefaler at opbevare briket i lokaler, der opfylder følgende krav:

 • overdækket bygning forsynet med tværventilation, udsugning eller mekanisk ventilation
 • briketten opbevares tørt, et sted, der ikke er udsat for direkte påvirkning af nedbør
 • briketpakker isoleres fra underlaget ved at placere dem på paller
 • emballeret briket skal under alle omstændigheder opbevares i en lagerhal, under ovenfor beskrevne forhold

Opbevaring af briketter under andre forhold, end anført ovenfor, kan medføre beskadigelse af briketten, i så fald fraskriver firmaet Royal Pellet Sp. z o.o. sig ansvar.

Kort produkt

Brænde

By bio-eko-da
 
 

Brænde – økologisk brænde

Kun af løvtræer, tørret i tørreri, træsorter med højeste brændværdi

 
 

Transport i Polen og EU

Overskuelige betingelser, faste leverancer til tiden

 
 

Overskuelige betingelser

Konkurrencedygtige priser, rabatordning

1
1

Når man vælger brænde til pejs skal man tage et par parametre i betragtning: brændets tæthed, hårdhed, spaltelighed, indhold af bark, tørringsgrad og tørringshastighed. Det er nemlig disse parametre, der i høj grad er afgørende for flammens størrelse, for hvor meget varme der afgives og for hvor meget røg, der opstår under forbrænding.

Jø tørrere brænde til pejs, desto hårdere det er og desto mere varme det afgiver, fordi det har en højere brændværdi. Tørt træ forbrændes med mindre flamme end vådt træ, dog varer forbrændingen længere. Derfor er det oftest mere omkostningseffektivt, også selvom det er dyrere. Brænde må ikke indeholde for meget bark, idet dette reducerer brændværdien.

Brændværdi af brænde, dvs. dets kapacitet, kommer an på brændets tæthed efter tørring. Hårdt træ forbrændes med en lille flamme, men det afgiver mere varme. Det forbrændes langsommere, derfor behøver man ikke påfylde brænde så ofte. Som følge heraf kan det vise sig at være mere omkostningseffektivt, også selvom det er dyrere. Og en ting er sikker – brændebeholdningen tager mindre plads, end i tilfælde af blødt træ.

Når vi køber brænde med højt indhold af bark, er vi nogle gange nødt til at bestille tre gange så meget som i tilfælde af brænde, der indeholder mindre bark. Brændværdien af vådt træ er lav, idet en stor del af varmeenergien bruges til at fordampe fugten. Er brænde ikke tilstrækkeligt tørt vil det afgive mere røg og det vil være sværere at tænde op. Dette indebærer problemer med at opretholde den korrekte temperatur.

Brændets tørreevne er en vigtig faktor, når vi køber nyfældet træ. Denne egenskab er afgørende for, efter hvilken tørringsperiode vil brændet egne sig til forbrænding. Forskellene er meget store – fra et par måneder i tilfælde af birk op til tre år i tilfælde af eg. Tørreevnen bestemmes ikke kun af vandindholdet, men også af træets specifikke struktur.

For at brænde kan nå at tørre af, skal det tørres efter fældning, dvs. at det skal opbevares under overdækning, i gennemsnit i to år. Hvis det tørres i specialudviklede kamre med luftcirkulation kan det være, at det egner sig til forbrænding tidligere.

Uanset tørringsperiodens varighed er brænde af nåletræ ikke særligt velegnet til forbrænding i pejse. Det indeholder harpiks, som – når den fordamper – ophober sig på glasset og inde i skorstenen, hvorved der dannes et fedtet lag, som er svært at fjerne. Under påvirkning af høj temperatur kan harpiks give flyvende gnister, hvilket er særdeles problematisk i tilfælde af åben pejs. Derudover ophobes store mængder røg og sod, der opstår under forbrænding, i skorstenen, hvorved den tilsmudses og hvorved risikoen for tilstopning øges.

Den slags problemer er der ikke tale om i tilfælde af brænde af løvtræer, der indeholder små mængder harpiks. Det forbrændes jævnt og der dannes ikke for meget røg under forbrænding. Dette resulterer ikke kun i et renere pejseglas, men også et renere pejserør – hvilket er meget sværere at rengøre.

Vores BRÆNDE TIL PEJSE af løvtræer tørres i tørreri.

Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE Royal Pellet - BRÆNDE TIL PEJSE

PARAMETRE:

 • fugtighed 18-22% indendørs
 • brændelængde 25-30 cm
 • diameter brændestykke 8 til 15 cm
 • emballager: bokspaller med volumen på 1 rm; 1,8 rm; 2,0 rm

De bedste sorter, der kendetegnes ved højeste brændværdi, er hårde træsorter såsom: avnbøg, asketræ og bøg.

Træsort Tæthed efter udtørring Egenskaber
Avnbøg 830 kg/m3 Det anses for at være det bedste brænde, med meget høj brændværdi,
forbrændes langsomt med en lille flamme, afgiver rigtig meget varme,
barkindhold ca. 7% (lavt)
Asketræ 750 kg/m3 Meget hårdt, med høj brændværdi, kan være svært at kløve i mindre
stykker
Bøg 730 kg/m3 Med høj brændværdi, forbrændes jævnt og længe, barkindhold ca. 7%
(lavt)
Eg 710 kg/m3 Med høj brændværdi – afgiver meget varme og dufter dejligt.
Højt barkindhold – 22%, højt indhold af syrer og garvesyrer
Birk 650 kg/m3 Forbrændes hurtigt og nemt med en jævn flamme, med lavt tjæreindhold
El 570 kg/m3 Skal være meget grundigt tørret. Takket være den dejlige luft anvendes
ofte ved røgning af kødpålæg