Skip to main content
 

Bezpečne. Samozrejme. Načas

Špedícia + doprava + logistika

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Naša firma vďaka skusenostiam a kvalifikovanému tímu zaisťuje profesionálnu obsluhu v rozsahu dopravy, špedície a logistiky. Široká  báza prepravcov dáva možnosť optimálnej realizácie nám zverených klientmi objednávok.

Od samého začiatku bola ústredným bodom ROYAL PELLET úcta pre životné prostredie. Preto v priebehu posledných rokov sme upevnili využitie multimodálnosti (cestná a železničná, cestná a námorná) v Spoločnosti.

Táto voľba yyplýva nie len zo zvýšenej citlivosti na takéto témy ako udržateľný rozvoj, ale aj z našej determinácii v ponukaní najmodernejších riešení zhodných s požiadavkami trhu.

Intermodálna preprava

Inak menovaná kombinovaná preprava, intermodálna preprava spočíva v realizácii dodávok nákladu rôznymi prostriedkami cestnej a pozemnej, železničnej a námornej dopravy, bez prekládky tovaru. Dovoľuje optimálne využiť prepravné možnosti a sa osvedčuje predovšetkým v rozsahu dodávania veľkého množstva zásielok, v tom aj jednotlivých – od bodu odoslania až cieľovému bodu. Podčas realizácie služieb je nevyhnutné spojenie prinajmenej dvoch rôznych dopravných prostriedkov. Najčastejšie je to kontajnerová preprava alebo s použitím návesov. Táto prvá znížuje o.i. trovy prepravy a prekládky.

Intermodálna preprava – výhody

 • nižšie náklady vzhľadom o.i.. na redukciu poplatkov spojených s prekládkou či so zamestnaním menšieho množstva vodičov,
 • možnosť zvýšiť množstvo zásielok počas jednorazovej prepravy,
 • menšie riziko poškodení tovaru počas nakládky, prekládky a vykládky,
 • rýchla a riadna realizácia objednávok hlavne v medzinárodnej preprave – výrobky prichádzajú na cieľové miesto v krátkom čase,
 • riešenie priaznivé pre životné prostredie – vzhľadom na používanie námornej a železničnej prepravy sa znížuje množstvo znečistení, ktoré emitujú nákladné vozidlá,
 • vyššia dostupnosť, ako aj vyššia kvalita prepravných služieb,
 • je veľmi dobrým doplnením predovšetkým námornej dopravy.

Intermodálne zásielky sú dokonalé pre vývoz peliet, pretože:

 1. Ceny sú blokované na celý rok
 2. Nehody a omeškania sú zriedkavé
 3. Zvýšená dostupnosť nákladu
 4. Priemerné trovy sú lacnejšie ako pozemné cestovanie

 

Aby tento spôsob prepravy tovaru fungoval výnosne, vyžaduje primeranú infraštruktúru, číže vhodne organizovanú logistickú reťaz. Pri intermodálnej preprave sa uplatňujú rôzne spôsoby nakládky a vykládky. Vďaka rozostavanej infraštruktúre  prekládkových terminálov je možná efektívna vykládka napr. v porte, absolvovanie príslušných colných postupov a rozmiestnenie kontajnerov s tovarom a nakládky na špedičné vozidlá alebo vlaky. Toto kráti nie len čas celej logistickej operácie, ale aj dáva finančné úspory.

Preprava výrobkov pozemnou a námornou cestou  dovoľuje efektívne využívať dopravnú infraštruktúru na všetkých kontinentov. Vďaka tomu tovar môže byť dodaný priamo z tovární do skladov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach sveta. Intermodálna špedícia je veľmi budúcnostné riešenie, ktoré nie len bude mať vplyv na zlepšenie stavu prostredia, ale aj na kvalitu služieb poskytovaných logistiskými firmami.