Firma vlastní ceritikát kontroly pôvodu výrobkov FSC®

Firma vlastní ceritikát kontroly pôvodu výrobkov FSC®

The Forest Stewardship Council® (FSC®) je nezisková organizácia  o globálnom  rozsahu, ktorá sa zaoberá propagovaním zodpovedného lesného hospodárstva po celom svete. FSC určuje normy podľa stanovených pravidiel zodpovedného lesného hospodárstva pri podpore, environmentálnych, sociálnych a hospodárskych partnerov v podnikaní. Viac informácií nájdete na adrese: www.fsc.org

Pýtajte sa na certifikované výrobky FSC®