Skip to main content
 
 

Pelety - zelená energia

Nulové emisie oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Ponúkame PELETY PLUS spĺňajúce požiadavky na triedu kvality EN plus A1 normy EN 149612:2011 potvrdzujúcej najvyššiu kvalitu pričom naše výrobky charakterizuje najvyššia výhrevnosť pri minimálnom množstve popola a nízkom obsahu vlhkosti.

ÚČEL:

Pelety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov, hotelov, verejných budov a priemyselných objektov. Pelety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v kotloch na rôzne druhy paliva, krboch, splyňovacích kotloch na drevo a iných vykurovacích zariadeniach na pevné palivá.

ZLOŽENIE:

K výrobe (lisovaním pod vysokým tlakom) sú používané iba piliny z ihličnatých stromov (borovica), ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou a pelety z nich vyrobené jasnou farbou.

CHARAKTERISTICKĚ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní peliet (≤0,7 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • priemer: 6 mm / 8 mm ± 1 mm
 • celkový obsah vlhkosti <10 %
 • obsah popola cca ≤0,7 %
 • výhrevnosť >18,5 MJ/kg
 • objemová hustota >650 kg/m3
 • obsah jemných frakcií (prachu v balení) ≤0,5 %
 • mechanická pevnosť >98,5 %

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 6 mm / 8 mm:

 • jednotková hmotnosť: 15 kg
 • typ palety: 100 x 100 cm
 • Počet vriec na vrstvu [ks.]: 6
 • Počet vrstiev [ks.]: 11
 • Počet vriec na palete [ks.]: 66
 • hmotnosť produktu na palete [kg]: 990
 • Druh zabezpečenia palety: paletizačné vrecia

BALENIE:

 • Hromadné balenie: 66 vriec po 15 kg s peletami s priemerom 6 mm / 8 mm Vrecia sú naskladané na palete
 • BIG BAG balenie: hmotnosť od 1000 kg
 • Hromadná preprava

DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • pelety 6 mm / 8 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 6 mm / 8 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

Karta produktu