Skip to main content
 
 

Brikety RUF - čistá energia - čistý zisk

Ekologický výrobok

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Ponúkame drevené BRIKETY RUF BOROVICA s vysokou výhrevnosťou pri minimálnom množstve popola a nízkej vlhkosti bez prídavných látok, spojív s praktickým a opakovateľným tvarom kocky. Na výrobu sa používajú iba hobliny, piliny a triesky z borovicového dreva, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou.
Ideálne pre spaľovanie v krboch a krbových kachliach. Vďaka pomalému spaľovaniu sú veľmi dobrou voľbou pre systémy ústredného kúrenia a menšie kotolne. Vďaka vysokej výhrevnosti a možnosti získania energie podobnej uhliu možno brikety používať aj v kuchynských sporákoch a kachliach.

Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf

ÚČEL:

Brikety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov. Brikety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v krboch, peciach a kotloch na tuhé palivá.

ZLOŽENIE:

Briketa vzniká lisovaním pod vysokým tlakom štiepok, pilín a tiresok z ihličnatých stromov (borovica).

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní brikety (< 0,4 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje a ukladá

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • tvar: kocka RUF
 • rozmery kocky [cm]: 15 x 9 x 6
 • celkový obsah vlhkosti: < 7 %
 • obsah popola: < 0,4 %
 • výhrevnosť: > 18.340 kJ/kg
 • síra: < 0,02 %

LOGISTICKÉ DÁTA BRIKETY:

 • jednotková hmotnosť: cca. 10 kg
 • typ palety: 0,8 x 1,2 m
 • množstvo na palete [ks.]: 96
 • hmotnosť tovaru na palete [kg]: 960
 • druh zabezpečenia palety: stretch

FOTKY Z NAŠEJ VÝROBY:

Royal Pellet - Brikety RUF borovica Royal Pellet - Brikety RUF borovica Royal Pellet - Brikety RUF borovica

BALENIE:

 • Jednotkové balenie: balenie 12 kociek v zmršťovaej fólii/plastové vrece
 • Hromadné balenie: 96 balení
  Brikety na palete sú zabalené vo fólii a zabezpečené páskou z polypropylénu

DOPRAVA:

Prepravu brikiet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Realizujeme dodávky krytými dopravnými prostriedkami typu Valník – 24 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovať brikety v priestoroch, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • brikety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s brikety je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • brikety v balení musia byť uložené v skladových priestoroch za podmienok opísaných vyššie

Uskladnenie brikiet v iných podmienok ako je opísané, môže spôsobiť poškodenie brikety, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

 

Karta produktu