Skip to main content
Category

bio-eko-sk

PELLET PLUS

By bio-eko-sk
 
 

Pelety - zelená energia

Nulové emisie oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Ponúkame PELETY PLUS spĺňajúce požiadavky na triedu kvality EN plus A1 normy EN 149612:2011 potvrdzujúcej najvyššiu kvalitu pričom naše výrobky charakterizuje najvyššia výhrevnosť pri minimálnom množstve popola a nízkom obsahu vlhkosti.

ÚČEL:

Pelety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov, hotelov, verejných budov a priemyselných objektov. Pelety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v kotloch na rôzne druhy paliva, krboch, splyňovacích kotloch na drevo a iných vykurovacích zariadeniach na pevné palivá.

ZLOŽENIE:

K výrobe (lisovaním pod vysokým tlakom) sú používané iba piliny z ihličnatých stromov (borovica), ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou a pelety z nich vyrobené jasnou farbou.

CHARAKTERISTICKĚ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní peliet (≤0,7 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • priemer: 6 mm / 8 mm ± 1 mm
 • celkový obsah vlhkosti <10 %
 • obsah popola cca ≤0,7 %
 • výhrevnosť >18,5 MJ/kg
 • objemová hustota >650 kg/m3
 • obsah jemných frakcií (prachu v balení) ≤0,5 %
 • mechanická pevnosť >98,5 %

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 6 mm / 8 mm:

 • jednotková hmotnosť: 15 kg
 • typ palety: 100 x 100 cm
 • Počet vriec na vrstvu [ks.]: 6
 • Počet vrstiev [ks.]: 11
 • Počet vriec na palete [ks.]: 66
 • hmotnosť produktu na palete [kg]: 990
 • Druh zabezpečenia palety: paletizačné vrecia

BALENIE:

 • Hromadné balenie: 66 vriec po 15 kg s peletami s priemerom 6 mm / 8 mm Vrecia sú naskladané na palete
 • BIG BAG balenie: hmotnosť od 1000 kg
 • Hromadná preprava

DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • pelety 6 mm / 8 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 6 mm / 8 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

Karta produktu

TSL

By bio-eko-sk
 

Bezpečne. Samozrejme. Načas

Špedícia + doprava + logistika

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Naša firma vďaka skusenostiam a kvalifikovanému tímu zaisťuje profesionálnu obsluhu v rozsahu dopravy, špedície a logistiky. Široká  báza prepravcov dáva možnosť optimálnej realizácie nám zverených klientmi objednávok.

Od samého začiatku bola ústredným bodom ROYAL PELLET úcta pre životné prostredie. Preto v priebehu posledných rokov sme upevnili využitie multimodálnosti (cestná a železničná, cestná a námorná) v Spoločnosti.

Táto voľba yyplýva nie len zo zvýšenej citlivosti na takéto témy ako udržateľný rozvoj, ale aj z našej determinácii v ponukaní najmodernejších riešení zhodných s požiadavkami trhu.

Intermodálna preprava

Inak menovaná kombinovaná preprava, intermodálna preprava spočíva v realizácii dodávok nákladu rôznymi prostriedkami cestnej a pozemnej, železničnej a námornej dopravy, bez prekládky tovaru. Dovoľuje optimálne využiť prepravné možnosti a sa osvedčuje predovšetkým v rozsahu dodávania veľkého množstva zásielok, v tom aj jednotlivých – od bodu odoslania až cieľovému bodu. Podčas realizácie služieb je nevyhnutné spojenie prinajmenej dvoch rôznych dopravných prostriedkov. Najčastejšie je to kontajnerová preprava alebo s použitím návesov. Táto prvá znížuje o.i. trovy prepravy a prekládky.

Intermodálna preprava – výhody

 • nižšie náklady vzhľadom o.i.. na redukciu poplatkov spojených s prekládkou či so zamestnaním menšieho množstva vodičov,
 • možnosť zvýšiť množstvo zásielok počas jednorazovej prepravy,
 • menšie riziko poškodení tovaru počas nakládky, prekládky a vykládky,
 • rýchla a riadna realizácia objednávok hlavne v medzinárodnej preprave – výrobky prichádzajú na cieľové miesto v krátkom čase,
 • riešenie priaznivé pre životné prostredie – vzhľadom na používanie námornej a železničnej prepravy sa znížuje množstvo znečistení, ktoré emitujú nákladné vozidlá,
 • vyššia dostupnosť, ako aj vyššia kvalita prepravných služieb,
 • je veľmi dobrým doplnením predovšetkým námornej dopravy.

Intermodálne zásielky sú dokonalé pre vývoz peliet, pretože:

 1. Ceny sú blokované na celý rok
 2. Nehody a omeškania sú zriedkavé
 3. Zvýšená dostupnosť nákladu
 4. Priemerné trovy sú lacnejšie ako pozemné cestovanie

 

Aby tento spôsob prepravy tovaru fungoval výnosne, vyžaduje primeranú infraštruktúru, číže vhodne organizovanú logistickú reťaz. Pri intermodálnej preprave sa uplatňujú rôzne spôsoby nakládky a vykládky. Vďaka rozostavanej infraštruktúre  prekládkových terminálov je možná efektívna vykládka napr. v porte, absolvovanie príslušných colných postupov a rozmiestnenie kontajnerov s tovarom a nakládky na špedičné vozidlá alebo vlaky. Toto kráti nie len čas celej logistickej operácie, ale aj dáva finančné úspory.

Preprava výrobkov pozemnou a námornou cestou  dovoľuje efektívne využívať dopravnú infraštruktúru na všetkých kontinentov. Vďaka tomu tovar môže byť dodaný priamo z tovární do skladov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach sveta. Intermodálna špedícia je veľmi budúcnostné riešenie, ktoré nie len bude mať vplyv na zlepšenie stavu prostredia, ale aj na kvalitu služieb poskytovaných logistiskými firmami.

 

Drevená biomasa

By bio-eko-sk
 
 

Piliny...

...čistá, ekologická, stála biomasa

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

V svojej ponuke máme mokré piliny z ihličnatých stromov (borovica), po odstánení kôry, vlhkosť je prirodzená ako pre drevo po poreze bez sušenia – až 60%.

Piliny – pochádzajú zo spracovania dreva v piliarkskych závodoch, a tiež sú vedľajším výrobkom obrábania, frézovania atď. Ako vykurovací materiál sú využívané na výrobu pelety i brikety lisovaním pod vysokým tlakom.

Mokrá pilina môže byť ďalej spracovávaná. Môže byť využitá ako sypké palivo na cyklické použitie v peciach na piliny. Mokrú pilinu možno využiť na vykurovanie v krboch a peciach. Iný spôsob jej využitia to hnojivo pre kvasenie rastlín. Toto organické hnojivo po rozložení sa dodáva rastlinám čiernu zem. Pilinami možno aj podsypať rastliny pred zimou, týmto zabezpečujúc pred vplyvom poveternostných podmienok. Mokrá pilina môže slúžiť ako ochranná podstielka.

Dodávky pilín sú uskutočňované krytymi prostriedkami automobilovej dopravy ako „vyklápacie auto“ alebo „pohyblivá podlaha“.

Kotly ústredného kúrenia a kachle na pelety

By bio-eko-sk
 
 

Väčšie pohodlie a komfort používania

Automatické rozpaľovanie, hasenie, čistenie, nakladanie paliva

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Kotly na pelety sa líšia od ostatných zariadení na tuhé palivá väčším pohodlím a komfortom.

Automaticky prebiehajú činnosti ako:

 • rozpaľovanie a hasenie
 • čistenie kotla
 • čistenie horáka
 • vyberanie popola
 • nakladanie paliva

Do takejto skupiny patrí prvý poľský kotol ústredného kúrenia na pelety spolufinancovaný podľa prestížneho zoznamu BAFA v Nemecku. Tento model sa už mnoho rokov vyznačuje nízkou emisiou spalín a pevnou konštrukciou. Novinkou je možnosť ovládať a kontrolovať prácu horáka prostredníctvom internetu. Kotol sa automaticky spúšťa i vypína, takže neexistuje žiadna práca v udržiavacom režime a zariadenie tak spotrebuje menej paliva v porovnaní so staršími, jednoduchšími kotlami.

Existuje aj možnosť úpravy existujúcich kotlov na ekohrášok, montážou príslušného horáka na pelety. Pre náročnejších ponúkame pohodlné riešenie s pneumatickým podávačom paliva na značné vzdialenosti.

Peleta je ideálne palivo pre kombináciu elegancie s technológiou.

Dôkazom sú samostatne stojace kachle, ktoré sa čoraz častejšie používajú v rodinných, radových domoch, kanceláriách, reštauráciách, dielňach alebo obchodoch. K dispozícii sú v rôznych farbách a vzoroch, pričom spĺňajú najvyššie estetické požiadavky. Spájajú v sebe radosť z používania tradičného krbu na drevo s pokročilou technológiou, ktorá umožňuje automatické ovládanie zariadenia. Eliminujú potrebu nepretržitého čistenia a rozpaľovania. Nevyžadujú intenzívne monitorovanie a nastavovanie, sú efektívnejšie (menšie straty cez komín) a rýchlejšie pri montáži. Používateľ nemusí otvárať okno, aby priložil palivo, nevytvára dym a neznečisťuje priestory, eliminuje potrebu častých rekonštrukcií (maľovanie). Kachle na pelety obsahujú vo svojej konštrukcii skrytý mechanizmus podávania paliva, jeho zapaľovania a regulácie spaľovania. Každé z kachlí majú vstavané zásobníky na pelety, ktoré v závislosti od použitia, poskytujú palivo na 1-3 dni. Všetko je riadené elektronicky. Ovládací panel umožňuje užívateľovi denné a týždenné programovanie. Užívateľ môže sedieť pohodlne na stoličke a ovládať kachle pomocou diaľkového ovládania. Môže byť aj krb, samostatne stojace kachle s automatickým zapaľovaním a elektronickým ovládaním. Počas spaľovania peliet poskytuje teplo vo forme teplého vzduchu cez kanály prívodu vzduchu. Zásobník na palivo obsahuje 15 kg paliva, ktoré umožňuje bez-obslužnú prevádzku od 7 do 24 h. Účinnosť krbu je 93-95%. Balenie obsahuje diaľkové ovládanie.

Príklady riešenia:

Royal Pellet - Kotly ústredného kúrenia a kachle na pelety

Celý náš sortiment sa nachádza v produktovom katalógu, kde nájdete popisy moderných a technologicky vyspelých kotlov a kachlí na pelety. Katalóg sa pripravuje.

AGRO PELETA – peleta zo slamy 6/8 mm

By bio-eko-sk
 
 

Podstielková peleta / Peleta zo slamy

moderné a pohodlné riešenie pre chovateľov zvierat

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Nami ponukaná PODSTIELKOVÁ PELETA je moderné a pohodlné riešenie pre chovateľov zvierat. Peleta je v 100% vyrábaná zo slamy. Neboli v nej použité žiadne chemické dodatky, a technológia výroby zbavuje ju znečistení a baktérii. Pretože peleta je vyrábaná pomocou tlakovej aglomerácie rozdrobenej slamy. Počas tohto procesu sa tvorí vysoká teplota, ktorá eliminuje biologické znečistenia. Záverečná etapa výroby to preosievanie a odprašovanie, ktoré spôsobí, že obdržaná peleta je zbavená prchavých frakcií. Všetky tieto zákroky prispievajú k väčšiemu pohodliu zvierat aj pohodliu chovateľov.

ÚČEL:

Peleta zo slamy je ideálna na podstielku pre hydinu aj zvierata pre chov (napr. pre kone). Táto peleta sa vyznačuje vysokou absorpciou tekutín a zápachov vďaka čomu úspešne nahradzuje tradičnú podstielku zo slamy alebo pilín.

ZLOŽENIE:

Peleta zo slamy (pšenica, pšenžito) – vzniká v dôsledku mechanického lisovania rozdrobenej slamy. Peletovanie surovín je mechanickým spôsobom bez používania dodatočných spojovacích látok.

CHARAKTERISTICKĚ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • výrobok je predávaný formou nepravidelnej zrnitosti s priemerom 6 mm / 8 mm a dĺžkou nie väčšiou ako 15 mm
 • nespôsobí alergiu
 • dobrá tepelná izolácia
 • pružnosť podložia – odporučaná pre zvieratá s problémami kĺbov a kopýt
 • tento výrobok dokonale pohlcuje zápach aj výpary amoniaku, čo pomáha redukovať nepríjemný pach
 • pohodlie uschovávania (vrecia 15 kg potrebujú menej miesta ako baly slamy)
 • podložie zbavené baktérii, húb a mikroorganizmov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • priemer: 6 mm / 8 mm
 • celkový obsah vlhkosti ≤5 %
 • objemová hmotnosť >650 kg/m3

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 6 mm / 8 mm:

 • jednotková hmotnosť: 15 kg
 • typ palety: 100 x 100 cm
 • Počet vriec na vrstvu [ks.]: 6
 • Počet vrstiev [ks.]: 11 vrecia
 • Počet vriec na palete [ks.]: 66
 • hmotnosť produktu na palete [kg]: 990
 • druh zabezpečenia palety: stretch

BALENIE:

 • Hromadné balenie: 66 vriec po 15 kg s peletami s priemerom 6 mm alebo 8 mm Vrecia sú naskladané na palete
 • BIG BAG balenie: hmotnosť od 1000 kg

DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • pelety 6 mm / 8 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 6 mm / 8 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

Karta produktu

Informácie o spoločnosti

By bio-eko-sk

Sme výrobca a dodávateľ drevenej pelety a drevenej RUF brikety, ako aj distributér krbového dreva a kotlov na peletu v štátoch EÚ.
Naša PREMIUM peleta má vysokú vykurovaciu schopnosť (cca 18,391 kJ/kg) s nízskym obsahom popola v rozsahu 0,2-0,5 %. Na výrobu používamy len silno rozdrobený, kondicionovaný suchou parou drevený materiál najvyššiej kvality t.j.: piliny z ihličnatých stromov (borovica).

Pelety, ktoré ponúkame sú vytvorené lisovaním drevného odpadu pod vysokým tlakom. Pri tomto procese sa nepoužívajú spojivá, pretože lignín, ktorý patrí medzi základné zložky dreva získava pri zahriatí priľnavé vlastnosti. Vďaka tomu pri spaľovaní peliet doma nevznikajú nepríjemné zápachy a je to ekologické šetrné palivo s nulovými emisiami CO2.

Pelety kvôli svojmu tvaru, teda silne komprimovanými kockami s hladkými stenami odoláva akýmkoľvek hnilobným procesom, neabsorbuje vlhkosť z prostredia, čo by mohlo znížiť jeho výhrevnosť. Je potrebné poznamenať, že má vysokú energetickú hodnotu (asi 4.96 kWh/kg), čo znamená rýchle teplo, a teda rýchle zakúrenie v krbe alebo sporáku, pričom spĺňa prísne normy pre obsah vlhkosti, popola a cudzích prvkov.

V svojej ponuke máme PREMIUM peletu v súlade s triedou kvality EN plus A1 európskej normy EN 14961-2:2011 potvrdzujúci najvyššiu kvalitu.

Pri výbere PREMIUM pelety:

 • Máte istotu, že palivo je vyrobené z čistých pilín bez kôry, piesku a chemických zlúčenín
 • Máte istotu, že nespaľujete toxický materiál a neotravujete seba ani iných
 • Môžete si byť istí, že spálite len toľko peliet koľko budete reálne potrebovať, vďaka vysoko výhrevnému palivu
 • Môžete si byť istí, že Vami používané vykurovacie zariadenie bude fungovať bezchybne, a jeho prevádzka bude komfortná

Všetkým naším partnerom zabezpečujeme spoľahlivosť a profesionalizmus v rozsahu ponukaných výrobkov a služieb. Stále sa zdokonaľujeme v oblastiach: kvality výrobkov a rýchlosti dodávok, a spokojnosť zákazníkov je pre nás nadriadenou hodnotou.

Zaručujeme:

 • Možnosť dopravy – Na území EÚ
 • Výhodné ceny – kvalita a cena sú naše silné stránky
 • Systém zliav – pre stálych zákazníkov
 • Transparentné podmienky – Stále dodávky načas

Poslanie spoločnosti:

Misiou je spokojnosť klientov. Toto dosahujeme vďaka dodávkam naším distributérom a klientom inovačných, ekologických a vysokej kvality výrobkov za výhodnú cenu. Dodatočnou hodnotou pre naších klientov je obsluha na najvyššiej úrovni. Toto všetko má zaistiť naším obchodným partnerom plnú spokojnosť.
Našou misiou je okrem toho nepretržité rozširovanie našej ponuky takým spôsobom, aby komplexne a úplne upokojiť potreby energetického sektora v rozsahu dodávky biomasy aj poľnohospodárskeho sektora výrobkami používanými pre chov zvierat, pri tom základom sú tuzemské suroviny poľnohospodárskeho pôvodu.
Základom našej činnosti je nadriadené pravidlo nezávislosti výroby, začínajúc vlastnými zdrojmi surovín, cez pokročilé technologické zázemie, až k dlhodobým kanálom predaja a obchodným vzťahom.

Účely firmy:

Naším hlavným a prioritným smerom činnosti je výroba a zásobovanie energetického sektora a poľnohospodárskeho sektora biomasou. Upokojenie potrieb naších Klientov a splenenie požiadaviek kvality v rozsahu dodávanej biomasy tvoria základ vývoja našej firmy.
Naším strategickým dlhodobým účelom je pravidelné zvýšovanie podielu na poľnohospodárskom trhu a obnovovateľné zdroje energie.

 

PELETY PREMIUM

By bio-eko-sk
 
 

Pelety - zelená energia

Nulové emisie oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Certifikovaná peleta PREMIUM sa vyznačuje vysokou kalorickosťou za neveľkého množstva popola a nízskej vlhkosti.

ÚČEL:

Pelety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov, hotelov, verejných budov a priemyselných objektov. Pelety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v kotloch na rôzne druhy paliva, krboch, splyňovacích kotloch na drevo a iných vykurovacích zariadeniach na pevné palivá.

ZLOŽENIE:

K výrobe (lisovaním pod vysokým tlakom) sú používané iba piliny z ihličnatých stromov (borovica), ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou a pelety z nich vyrobené jasnou farbou.

CHARAKTERISTICKĚ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní peliet ≤ 0,3%
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • priemer: 6 mm ± 1 mm
 • celkový obsah vlhkosti <10 %
 • obsah popola ≤ 0,3%
 • výhrevnosť >18,5 MJ/kg
 • objemová hustota >650 kg/m3
 • obsah jemných frakcií (prachu v balení) ≤ 0,5 %
 • mechanická pevnosť >98,5 %

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 6 mm:

 • jednotková hmotnosť: 15 kg
 • typ palety: 120 x 85 cm
 • Počet vriec na vrstvu [ks.]: 6
 • Počet vrstiev [ks.]: 11
 • Počet vriec na palete [ks.]: 66
 • hmotnosť produktu na palete [kg]: 990
 • Druh zabezpečenia palety: paletizačné vrecia

BALENIE:

 • Hromadné balenie: 66 vriec po 15 kg s peletami s priemerom 6 mm Vrecia sú naskladané na palete
 • BIG BAG balenie: hmotnosť od 1000 kg
 • Hromadná preprava

VÝROBNÉ FOTKY:

 

DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • pelety 6 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 6 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

Karta produktu

PELETY STANDARD

By bio-eko-sk
 
 

Pelety - zelená energia

Nulové emisie oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

PELETY STANDARD

Nami ponúkané PELETY STANDARD sa vyznačujú vysokou výhrevnosťou pri zachovaní atraktívnej ceny a malého množstva popola.

ÚČEL:

Pelety sa používajú na vykurovanie rodinných a obytných domov, hotelov, verejných budov a priemyselných zariadení. Pelety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v kotloch na rôzne druhy paliva, krboch, splyňovacích kotloch na drevo a iných vykurovacích zariadeniach na pevné palivá.

ZLOŽENIE:

Na výrobu (lisovaním pod vysokým tlakom) sa využíva piliny a triesky z ihličnatých stromov.

CHARAKTERISTICKĚ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní peliet (0,9-1,5%)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • priemer: 8 mm ± 1 mm
 • celkový obsah vlhkosti <10 %
 • obsah popola cca 0,9-1,5 %
 • výhrevnosť >17.204 kJ/kg
 • objemová hustota >650 kg/m3
 • obsah jemných frakcií (prachu v balení) ≤0,5 %
 • mechanická pevnosť >97,5 %

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 8 mm:

 • jednotková hmotnosť: 15 kg
 • typ palety: 100 x 100 cm
 • Počet vriec na vrstvu [ks.]: 6
 • Počet vrstiev [ks.]: 112 vrecia
 • Počet vriec na palete [ks.]: 66
 • hmotnosť produktu na palete [kg]: 990
 • druh zabezpečenia palety: stretch

BALENIE:

 • Hromadné balenie: 65 alebo 67 vriec po 15 kg s peletami s priemerom 8 mm Vrecia sú naskladané na palete
 • BIG BAG balenie: hmotnosť od 1000 kg
 • Hromadná preprava

DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • pelety 8 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 8 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

Karta produktu

Brikety RUF borovica

By bio-eko-sk
 
 

Brikety RUF - čistá energia - čistý zisk

Ekologický výrobok

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Ponúkame drevené BRIKETY RUF BOROVICA s vysokou výhrevnosťou pri minimálnom množstve popola a nízkej vlhkosti bez prídavných látok, spojív s praktickým a opakovateľným tvarom kocky. Na výrobu sa používajú iba hobliny, piliny a triesky z borovicového dreva, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou.
Ideálne pre spaľovanie v krboch a krbových kachliach. Vďaka pomalému spaľovaniu sú veľmi dobrou voľbou pre systémy ústredného kúrenia a menšie kotolne. Vďaka vysokej výhrevnosti a možnosti získania energie podobnej uhliu možno brikety používať aj v kuchynských sporákoch a kachliach.

Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf

ÚČEL:

Brikety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov. Brikety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v krboch, peciach a kotloch na tuhé palivá.

ZLOŽENIE:

Briketa vzniká lisovaním pod vysokým tlakom štiepok, pilín a tiresok z ihličnatých stromov (borovica).

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní brikety (< 0,4 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje a ukladá

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • tvar: kocka RUF
 • rozmery kocky [cm]: 15 x 9 x 6
 • celkový obsah vlhkosti: < 7 %
 • obsah popola: < 0,4 %
 • výhrevnosť: > 18.340 kJ/kg
 • síra: < 0,02 %

LOGISTICKÉ DÁTA BRIKETY:

 • jednotková hmotnosť: cca. 10 kg
 • typ palety: 0,8 x 1,2 m
 • množstvo na palete [ks.]: 96
 • hmotnosť tovaru na palete [kg]: 960
 • druh zabezpečenia palety: stretch

FOTKY Z NAŠEJ VÝROBY:

Royal Pellet - Brikety RUF borovica Royal Pellet - Brikety RUF borovica Royal Pellet - Brikety RUF borovica

BALENIE:

 • Jednotkové balenie: balenie 12 kociek v zmršťovaej fólii/plastové vrece
 • Hromadné balenie: 96 balení
  Brikety na palete sú zabalené vo fólii a zabezpečené páskou z polypropylénu

DOPRAVA:

Prepravu brikiet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Realizujeme dodávky krytými dopravnými prostriedkami typu Valník – 24 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovať brikety v priestoroch, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • brikety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s brikety je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • brikety v balení musia byť uložené v skladových priestoroch za podmienok opísaných vyššie

Uskladnenie brikiet v iných podmienok ako je opísané, môže spôsobiť poškodenie brikety, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

 

Karta produktu

Brikety RUF dubové

By bio-eko-sk
 
 

Brikety RUF - čistá energia - čistý zisk

Ekologický výrobok

 
 

Doprava po celom Poľsku a EÚ

Transparentné podmienky, stále dodávky načas

 
 

Transparentné podmienky

Priaznivé ceny, systém zliav

1
1

Nami ponúkané buková a dubová briketa RUF sa vyznačujú najvyššou výhrevnosťou pri minimálnom množstve popola a nízkej vlhkosti vzduchu. Na výrobu sa používa iba suché dubové drevo, ktoré sa vyznačuje veľmi dobrou súdržnosťou a nevyžaduje lepiace súčasti.
Ideálne pre spaľovanie v krboch a krbových kachliach. Vďaka pomalému spaľovaniu sú veľmi dobrou voľbou pre systémy ústredného kúrenia a menšie kotolne.
Je čistým palivom, ľahko sa prepravuje a uskladňuje.

Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf Royal Pellet - Brikety ruf

ÚČEL:

Brikety sa používajú na vykurovanie rodinných a bytových domov. Je ekologickým tuhým palivom pre krby, kachle, kotly na rozmanité palivá a splyňovacie kotly na drevo a iné vykurovacie zariadenia na tuhé palivo. Pre použitie ako základné palivo: základné a doplnkové palivo pri spaľovaní uhlia (napr. ekohrášok) a typického dreva.

ZLOŽENIE:

Briketa je výlučne vyrábaná zo štiepok, pilín a triesok bukového a dubového dreva bez nežiadaných znečistení.

Pod vplyvom vysokého tlaku je vstrekovaný do formy kocky charakterizovanej veľkou hustotou porovnateľnou s prírodným drevom (buk, dub) s kontrolovanou vlhkosťou do 10% (drevo priamo z lesa má cca 60% vlhkosť).

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

 • 1 tona brikiet nahradí 2,2 pm sezónneho (cca. 2 ročného) krbového dreva (buk, dub, breza, jaseň)
 • nevytvára šmuhy na skle a komínových súčastiach
 • malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní brikety (< 0,6 %)
 • nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
 • ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO2, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
 • neobsahuje škodlivé látky
 • nevypúšťa nebezpečné a pre človeka nepríjemné zápachy
 • čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje a ukladá

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • tvar: kocka RUF
 • rozmery kocky [cm]: 15 x 9 x 6
 • celkový obsah vlhkosti: < 7 %
 • obsah popola: < 0,6 %
 • výhrevnosť: >19 MJ/kg

LOGISTICKÉ DÁTA BRIKETY:

 • jednotková hmotnosť: cca. 10 kg
 • typ palety: 0,8 x 1,2 m
 • množstvo na palete [ks.]: 96
 • hmotnosť tovaru na palete [kg]: 960
 • druh zabezpečenia palety: stretch

BALENIE:

 • Jednotkové balenie: balenie 12 kociek v zmršťovaej fólii/plastové vrece
 • Hromadné balenie: 96 balení
  Brikety na palete sú zabalené vo fólii a zabezpečené páskou z polypropylénu

DOPRAVA:

Prepravu brikiet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Realizujeme dodávky krytými dopravnými prostriedkami typu Valník – 24 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovať brikety v priestoroch, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
 • brikety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
 • vrecia s brikety je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
 • brikety v balení musia byť uložené v skladových priestoroch za podmienok opísaných vyššie

Uskladnenie brikiet v iných podmienok ako je opísané, môže spôsobiť poškodenie brikety, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.

 

Karta produktu